Wat te doen bij schade?

Schade met een tegenpartij: altijd ter plekke de voorkant van het schadeformulier invullen, daarna kan de achterkant ingevuld worden. Als het goed is liggen de Europese schadeformulieren in de auto; daar dient de auto-eigenaar voor te zorgen.
Let op: belangrijk is om de aansprakelijkheidsvraag op de achterkant van het formulier in te vullen en de reden waarom.

Meld het vervolgens aan de auto-eigenaar; hij gaat een telefoontje krijgen van Centraal Beheer. De auto-eigenaar vertelt het hele verhaal en brengt Centraal Beheer met jou in contact.

In je contract met centraal Beheer kan je aangeven wie de reparatie mag uitvoeren. De premie is lager als je het door een schadehersteller van Centraal Beheer laat doen. Let daar wel even op als je schade oploopt.

Als het jouw fout was, legt Centraal Beheer ook contact met de vereniging gedeeld autogebruik (=My Wheels), omdat de verzekering via deze vereniging loopt. In het contract van My Wheels staat dat per gebeurtenis 250 euro van toepassing is op cascoschade. Ik weet niet precies hoe ze dat gaan declareren.

Schade zonder tegenpartij: bespreek het met de eigenaar.
Soms zal je het zelf kunnen repareren. Soms zal de eigenaar dat willen doen; soms is het werk voor de garage. Voor kleinere schades zal de eigenaar geen gebruik willen maken van de verzekering, omdat de premie dan fors stijgt.