Waar is Cozycar actief?

Ga naar de kaart met eigenaars en gebruikers en voertuigen (auto, fiets, bakfiets en nog meer) De kaart werkt op basis van je locatie. Je kan in de kaart ook handmatig scrollen naar verschillende locaties.

Wat te doen bij schade?

Vul altijd ter plekke de voorkant van het schadeformulier in, daarna de achterkant. Als het goed is liggen de Europese schadeformulieren in de auto; daar dient de auto-eigenaar voor te zorgen.
Let op: belangrijk is om de aansprakelijkheidsvraag op de achterkant van het formulier in te vullen en de reden waarom.