De Renault-Card

Behandel hem voorzichtig!
Stel de kaart niet bloot aan warmte, koude of vocht.
Berg de RENAULT card nooit op een plek op waar deze verbogen of per ongeluk beschadigd zou kunnen worden: dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u op de card gaat zitten als deze in uw achterzak zit.

In sommige gevallen werkt de “handsfree” RENAULT card niet:

  • batterij van de card leeg 
  • 12 V-hulpaccu ontladen…
  • nabijheid van een apparaat dat de dezelfde frequentie gebruikt (scherm, mobiele telefoon, computerspel, enz.);
  • de auto bevindt zich in een sterk elektromagnetisch veld.

De boodschap “Kaart invoeren a.u.b.” verschijnt op het instrumentenpaneel. Steek de RENAULT zo diep mogelijk in de lezer 2.
NB: je kan dan ook de sleutel eruit halen; daarmee kan je de portieren bedienen.

Zie je de melding: vervang batterij sleutelcard, waarschuw dan de eigenaar. Of doe onderstaande handelingen zelf als het je overkomt tijdens een vakantie oid.

Druk op de knop 1 terwijl u aan de noodsleutel 2 trekt, maak daarna het deksel 3 los met behulp van het lipje 4. Verwijder het batterijtje door er aan één kant op te drukken (beweging A) en de andere kant omhoog te trekken (beweging B) en vervang het. Let daarbij op het juiste type en de polariteit, die op het deksel 3 staat.

Ga bij het monteren te werk in omgekeerde volgorde en druk vervolgens, afhankelijk van de auto, vier keer, in de nabijheid van de auto, op één van de knoppen van de card: de boodschap verdwijnt als weer gestart wordt.
N.B.: kom bij het vervangen van het batterijtje niet aan het elektronische circuit en de contacten in de RENAULT card