Een tarief bepalen

Prijs van Cozywheels

Cozywheels: Gebruik onze rekentool op je profiel om een correcte prijs te berekenen voor jouw auto of fiets. Geef de jaarlijkse kosten in en het aantal kilometers dat het voertuig zal afleggen. De rekentool geeft een prijs als indicatie.

Of: bepaal allereerst een kostprijs per km en de afschrijving.
 • Voor een indruk per auto, zie https://www.autoweek.nl/verbruiksmonitor/
 • De ANWB berekent dit gratis voor haar leden. 070-32147147.
 • Je kan het ook achteraf berekenen op basis van alle daadwerkelijke onkosten van de auto
Waar moet je aan denken bij kosten?
 • All-risk of WA-verzekering, een inzittendenverzekering en een pechhulpverzekering (Nederland en buitenland) bij Centraal Beheer
 • onderhoud en reparaties
 • bandenwissel in zomer en winter
 • benzine
 • afschrijving
 • milieuvignet of milieuzones in Europa
 • voor het gebruik van Vincent deelt.. betaal je per jaar per auto 99 euro.
 • voor gebruik van Cozycar.be: €10 per deelnemer
 • wegenbelasting
Meer over verzekeren
Je bent verplicht minimaal een WA verzekering af te sluiten.
Verzekeraars die een deelauto-accepteren:
Centraal beheer
Premie berekenen:
Je zou kunnen kiezen voor een goedkope premie op naam van de eigenaar en eventuele schade in een contract regelen met de autodelers.

Pechhulp verzekering: Let op dat je een pechhulp verzekering kiest die geldt voor de auto. Die van de ANWB geldt alleen voor de eigenaar van de auto. ANWB eventueel opzeggen voor 15 november!
SOS pechhulp voorziet hierin: 49,90 per jaar, voor auto’s jonger dan 10 jaar; maar ook Centraal Beheer Achmea heeft een pechhulpverzekering.

Maak daarna een keuze voor een tarief dat je je delers wil aanbieden:

1: een vaste prijs per km (en/of uurprijs)

Hoe meer de auto rijdt/in gebruik is, (mits goed onderhouden en geen brokken…) hoe goedkoper hij wordt. De een houdt meer van korte ritjes, de ander van lange.

Daarom bied ik 2 tarieven aan: 30 cent per km voor degene die korte ritten maakt; 20 cent per km en 1 € per uur tot een maximum van 10 € per dag voor wie langere afstanden rijdt. Men mag mij vragen deze instelling maximaal 1x per seizoen te wisselen. Dus per 1/1 of 1/4 of 1/7 of 1/10.

Zie hieronder de ritprijzen met deze 2 tariefopties. Verschillen gaan pas optreden bij de echte grote afstanden, zoals 300 km.

 Mijn ritjes zijn meestal:  optie 1  optie 2  Wat is het goedkoopste?
dichtbij en kort (10 km en 2 uur) 10*0,30= € 3 10*0,20=2
+ 2= € 4
 optie 1
dichtbij en lang (5 km en 4 uur) 5*0,30= € 1,50 5*0,20=1
+ 4= € 5
optie 1
verder weg en een paar uur (50 km en 4 uur) 50*0,30= € 15 50*0,20=10
+ 4=€ 14
optie 2
ver weg en een hele dag (100 km en 8 uur) 100*0,30=€ 30  100*0,20= 20
+ 8 € 28
optie 2
heel ver weg en 2 dagen(300 km en 16 uur) 300*30= € 90 300*0,20=60
+10 =70
optie 2

Vincent deelt…  is bezig met nog meer scenario’s.

Een paar keer per jaar kijk ik naar de daadwerkelijke gemiddelde prijs op de overzichtspagina en heb op basis daarvan het bedrag al aangepast van 35 naar 30 cent per km. Kies hierbij voor berekening over alle jaren en niet alleen het laatste jaar!

Betalingen: wie doet wat?

De deler: na iedere rit of na een maand

 • voert in het systeem eventueel gemaakte benzinekosten in. (declaraties – brandstof)
 • berekent zelf de ritprijs (of totaal van paar ritten) op basis van de afgesproken prijs per km en eventueel een prijs per uur.
  Als hij benzine heeft getankt, mag hij dit bedrag eraf trekken.
 • De deler maakt het bedrag over op de rekening van de auto-eigenaar: of hij maakt een vast bedrag als voorschot.

De auto-eigenaar: bijv. eens per maand of per 3 maanden:

 • controleert eens per maand of een andere periode de bij-boekingen op zijn rekening;
 • hij voert iedere storting van een autodeler in het systeem in. Overzicht – transactie toevoegen – voorschot; hij selecteert de juiste gebruiker, de datum van overmaken en kopieert de omschrijving.
 • tenslotte maakt hij een printscreen van het overzicht en stuurt dit naar de delers per mail met het verzoek om naar hun saldo te kijken en dit aan te vullen als het rood staat.
Toyota aygo: kosten per km april 2015, aug. 2015, aug. 2016

Op https://nijmegen.deeltautos.nl kan ik als auto-eigenaar op ieder moment de kosten per km zien: een print op 14 april 2015. Je moet dan kiezen voor een overzicht van alle jaren.
Verhoog of verlaag de kmprijs. Dit overzicht stuur ik af en toe door naar de delers.

Stand 9 aug. 2015: na dit overzicht besloten tot prijsverlaging, nu 30 cent per km in plaats van 35 cent per km. Daarnaast een tarief van 20 cent per km en 1 euro per uur tot een max van 10 euro per dag.

Besloten om het tarief niet aan te passen. Het zit mooi tussen de 30 cent per km in voor de kort afstand rijders en 20 cent en 1 euro per uur voor de lange afstandrijders.

26 aug. 2016:
overzicht 26-08-2016

2. een variabele prijs per km en/of uur

De delers betalen een maandelijks voorschot, gebaseerd op de verwachte ritten.
Verreken de kosten na afloop van een jaar.
Kijk hierbij naar de percentages: wie heeft procentueel de meeste kms gereden? Wie had de auto het langste in gebruik? Het systeem levert je het aantal kms en het aantal uren per deler.

Totale kosten per jaar bijv.:  € 5000. Aantal uren in gebruik: 330
Bedenk met elkaar een weegfactor, bijv. kms rekenen 5x zo zwaar als gebruik in uren.
Bij totaalkosten van €5000 zou je €4000 kunnen laten verdelen naar rato van de gereden kms; en €1000 naar rato van de gereden tijd. (4/5 *kosten versus 1/5*kosten)

Kosten: €5000 Uren in gebruik: 330 totaal
€4000 €1000
deler A: 10%; 200 uur 10/100*4000

= 400

200/330*1000

= 606

1006
deler B: 50%; 100 uur 50/100*4000

= 2000

100/330*1000

= 303

2303
deler C: 40%; 30 uur 40/100*4000

= 1600

30/330*1000

= 90

1690

Nu heeft A de auto het langste in gebruik gehad, maar het minste aantal kms; hij betaalt het minste.

Als je de tijd voor onderhoud ook zou willen verrekenen, zou je een deelnemer “onderhoud” kunnen invoeren, die je dan gebruikt voor de tijd dat de auto in reparatie is (of onderhoud, wassen, bandenspanning) etc. Het zou niet eerlijk zijn om deze kosten toe te schrijven aan de eigenaar als hij ook meedoet met de percentage-regeling. Of je spreekt af dat de delers deze taken om de beurt op zich nemen; ieder gedurende een jaar bijv.

Betalingen: wie doet wat?

De deler: na iedere rit of na een maand

 • voert in het systeem eventueel gemaakte benzinekosten in. (declaraties – brandstof)
 • maak het voorschot bedrag over, evt. verminderd met de benzinekosten, op de rekening van de auto-eigenaar

De auto-eigenaar: aan het eind van het jaar

 • controleert eens per maand of een andere periode de bij-boekingen op zijn rekening;
 • hij voert iedere storting van een autodeler in het systeem in. Overzicht – transactie toevoegen – voorschot; hij selecteert de juiste gebruiker, de datum van overmaken en kopieert de omschrijving.
 • hij maakt een printscreen van het overzicht. Het programma rekent het nog niet zelf uit, die mogelijkheid komt er misschien wel aan. De auto-eigenaar berekent in excel oid wie wat moet betalen op basis van percentage ritten en percentage doorgebrachte tijd.
 • Hij stuurt dit naar de delers per mail met het verzoek om naar hun saldo te kijken en dit aan te vullen als het rood staat.