Regelaar: cruise control

Instellen van de snelheid

Check of je de tekst Regelaar in het bedieningspaneel ziet staan. Zo ja, dan is de functie al gereactiveerd.
Zo niet, druk op de schakelaar 1 (naast de versnellingspook) naar dit symbooltje.

De tekst Regelaar verschijnt op het bedieningspaneel.

Rijdend met een constante snelheid (vanaf ongeveer 30 km/u) druk je op de schakelaar 2 (+) (op het stuur links): de functie wordt ingeschakeld en de actuele snelheid wordt opgeslagen.
De ingestelde snelheid vervangt de streepjes en de instelling wordt bevestigd door het controlelampje op een groene achtergrond.
Je kan dan je voet van het gaspedaal nemen.

NB: De snelheidsregelaar moet niet gebruikt worden in druk verkeer, op een bochtige of gladde weg (ijzel, aquaplaning, kiezelsteentjes) en als de weersomstandigheden ongunstig zijn (mist, regen, zijwind, enz.).

Zie https://nl.e-guide.renault.com/nld/Zoe/SNELHEIDSREGELAAR