Tarief veranderd per 1 maart 2018

Na een jaar rijden met de electrische auto weten we beter wat hij kost. Ook merken we dat de administratie bijhouden toch wel gauw 1 a 2 uur werk per maand is. Dat is de reden voor ons nieuwe prijsvoorstel (miv maart 2018).

Prijs per kWh iets omhoog en prijs per uur omlaag. Men moet niet in de stress zitten over de tijd. Maar tijd moet ook niet gratis worden.. Dit lijkt ons een mooi compromis.
Deze verandering geldt ook voor de Toyota.